Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Ivana Stevanović

Obrazovanje

  • Osnovne strukovne studije: Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Elektronika i telekomunikacije [2017 - 2021]

Biografija

Srednju školu "Tehnička PTT škola", smer: Elektrotehničar telekomunikacija, završila 2017. godine u Beogradu. Diplomirala u aprilu 2021. godine na osnovnim studijama Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, kod profesorke dr Amela Zeković na temu: "Merači nivoa snage i spektralni analizatori za optičke sisteme ". Nakon toga upisala master studije na Akademiji tehničko-umetničkih strukovnih studija u Beogradu; Studijski program: Elektrotehničko inženjerstvo.

Od januara 2023. godine zaposlena na Akademiji tehničko-umetničkih strukovnih studija u Beograd, odsek Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija kao saradnik u nastavi.

Reference

Naučni rad na međunarodnoj konferenciji

  1. Marko Milivojčević, Filip Pantelić, Nenad Tolić, Ivana Stevanović, Performance analysis of NE5532 and LME49720 operational amplifiers in magnetic movement cartridge turntable preamplifier, International Multidisciplinary Conference "Challenges of Contemporary Higher Education" - CCHE 2024, Kopaonik 2024

Eng. appl. Ivana Stevanović slika

Eng. appl. Ivana Stevanović

Kabinet: 203A

Elektronska pošta: ivana.stevanovic@viser.edu.rs

Konsultacije
  • Utorak: 09:30-10:30
  • Sreda: 12:00-13:00
Predmeti