Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Информациони системи Шифра: 170517 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 6
Услов:
Циљ: У овом предмету ће се обрадити информациони системи уопште и објасниће се намена и употреба различитих врста информационих система.
Исход: На крају одслушаног предмета студенти ће стећи знање о информационим системима уопште, као и употреби информационих система за различите намене.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Увод у информационе системе, шта је систем, елементи система.
 2. Хардвер, софтвер, апликативни софтвер.
 3. Компоненте и класификација информационих система.
 4. Архитектура информационих система.
 5. Системи за управљање базама података.
 6. Трансакциони и аналитички информациони системи, складишта података.
 7. Откривање знања.
 8. Систем за управљање електронским документима.
 9. ИС за подршку одлучивању.
 10. Пословни информациони системи.
 11. Веб као глобални информациони систем.
 12. Интернет и Веб апликације.
 13. Системи за управљање знањем, вештачка интелигенција и експертски системи.
 14. Информациони системи мултимедије и виртуалне стварности.
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања. Вежбе се одржавају у рачунарској лабораторији.
Литература
 1. R. Kelly Rainer Jr, Efraim Turban, "Увод у информационе системе, друго изнање", Микро Књига, 2009.
 2. Ralph M. Stair, George W. Reynolds, "Fundamentals of Information Systems, Sixth Edition", Course Technology Cengage learning, 2012.
 3. Ангелина Његуш, "Пословни информациони системи", Универзитет Сингидунум, 2009
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
0
активности на лабораторијским вежбама
20
семинарски рад
0
колоквијум
40
Завршни испит
Поени
Писмени испит
40
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00