Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Архив

Самовредновање

Јавне набавке

Одлука о додели уговора (DualEDU) у вези набавке на које се не односи Закон о јавним набавкама

Одлуке можете преузети на линку ОВДЕ>>>

27.12.2019 Поновљена набавка опреме намењене реализацији Еразмус+ пројекта Pro-VET

Конкурсна документација

27.12.2019., 1.92 MB

Позив за подношење понуда

27.12.2019., 0.22 MB

Остала документација

27.08.2019 Набавка опреме намењене реализацији Еразмус+ пројекта Pro-VET

Конкурсна документација

27.08.2019., 2.44 MB

Позив за подношење понуда

27.08.2019., 0.22 MB

Остала документација

Питање и одговор у вези конкурсне документације

20.09.2019., 0.12 MB

Одлука о додели уговора

16.10.2019., 11.78 MB

Обавештење о закљученом уговору за партију 1А

11.12.2019., 0.38 MB

Обавештење о закљученом уговору за партију 1Б

11.12.2019., 0.38 MB

Обавештење о закљученом уговору за партију 1В

11.12.2019., 0.38 MB

Обавештење о закљученом уговору за партију 1Г

11.12.2019., 0.38 MB

Обавештење о закљученом уговору за партију 1Д

11.12.2019., 0.38 MB

Обавештење о закљученом уговору за партију 2Б

11.12.2019., 0.38 MB

Обавештење о закљученом уговору за партију 2Б

11.12.2019., 0.38 MB

Обавештење о закљученом уговору за партију 4А

11.12.2019., 0.38 MB

23.01.2019 Рачунари и рачунарска опрема

Конкурсна документација

23.01.2019., 1.17 MB

Позив за подношење понуда

23.01.2019., 0.15 MB

Остала документација

Питање и одговор у вези конкурсне документације

29.01.2019., 0.01 MB

Одлука о обустави поступка за партију 3 (сервери)

01.02.2019., 0.2 MB

Oдлука о додели уговора за партије 1,2,4,5

06.02.2019., 3.64 MB

Обавештење о закљученом уговору партија 1

18.03.2019., 0.02 MB

Обавештење о закљученом уговору партија 2

18.03.2019., 0.02 MB

Обавештење о закљученом уговору партија 4

18.03.2019., 0.02 MB

Обавештење о закљученом уговору партија 5

18.03.2019., 0.02 MB

04.04.2018 Рачунарска опрема и компоненте

Конкурсна документација

04.04.2018., 1.29 MB

Позив за подношење понуда

04.04.2018., 0.15 MB

Остала документација

Измена конкурсне документације

04.04.2018., 0.12 MB

Одлука о додели уговора и обустави поступка

16.04.2018., 0.85 MB

Одлука о измени одлуке о додели уговора

19.04.2018., 0.13 MB

Обавештење о закљученом уговору партија 1

09.05.2018., 0.02 MB

Обавештење о закљученом уговору партија 3

09.05.2018., 0.02 MB

Обавештење о закљученом уговору партија 4

09.05.2018., 0.02 MB

Обавештење о обустави поступка

09.05.2018., 0.2 MB

Општа акта која су престала да важе

Статут Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду

Правилник о упису студената на основне, специјалистичке и мастер струковне студије

Правилник о основним струковним студијама

Правилник о специјалистичким струковним студијама

Правилник о мастер струковним студијама

Правилник о полагању испита

Правилник о поступку и начину пријаве, израде и одбране завршног рада на основним, специјалистичким и мастер студијама

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности студената

Правилник о међународној мобилности

Правила и услови за селекцију студената и запослених за међународну мобилност

Језичка политика

Правилник о признавању страних високошколских исправа ради наставка образовања у ВИШЕР

Образац Захтева за признавање стране високошколске исправе ради наставка образовања у ВИШЕР

Правилник о организацији и систематизацији радних места, опису послова и условима за заснивање радног односа

Правилник о избору и ангажовању наставника и сарадника

Правилник о условима и поступку за избор демонстратора

Пословник Савета

Правилник о уџбеницима и издавачкој делатности

Правилник о самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма, наставе и услова рада

Стратегија обезбеђења квалитета

Стратегија интернационализације за период 2019. - 2024.

Акциони план за спровођење Стратегије интернационализације за период 2019. - 2024.

Правилник о стицању и расподели сопствених прихода ВИШЕР

Правилник о начину обрачуна и исплати дела зараде запослених који се исплаћује из сопствених прихода школе

Мерила за утврђивање износа школарине

Правилник о унутрашњем узбуњивању

Правилник о спровођењу поступака јавних набавки и набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује

Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза

План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести

© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00