Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Усклађивање стручних назива

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија врши усклађивање стечених стручних назива дипломираних студената, који су стручни назив стекли по Наставним плановима и програмима Више електротехничке школе. Усклађивање стеченог стручног назива подразумева процес који студентима који су дипломирали по Наставним плановима и програмима Више електротехничке школе омогућава да, под прописаним условима, стекну диплому високе школе, односно Bachelor диплому.

Услови за усклађивање стручних назива стечених по Наставним плановима и програмима Више електротехничке школе су следећи:

 • Дипломирани студенти који су студије завршили у трогодишњем трајању за остваривање права на диплому Високе школе потребно је да остваре најмање 12 ЕСПБ бодова.
 • Дипломирани студенти који су студије завршили у двоипогодишњем трајању за остваривање права на диплому Високе школе потребно је да остваре најмање 30 ЕСПБ бодова.
 • Студенти који су студије завршили у двогодишњем трајању за остваривање права на диплому Високе школе потребно је да остваре најмање 60 ЕСПБ бодова.

Кандидати приликом уписа на студије ради усклађивања стручног назива подносе:

 • диплому (копију дипломе) 
 • индекс
 • два обрасца ШВ -20
 • две фотографије 3.5х4.5 цм
 • уверење о положеним испитима
 • изборну листу предмета
 • извод из матичне књиге рођених
 • доказ о уплати трошкова уписа и школарине (или прве рате школарине).

За упис на студије ради усклађивања стручног назива плаћају се трошкови уписа од 5.000,00 динара. Школарина на студијама ради усклађивања стручног назива износи 2.333,33 динара по једном ЕСПБ боду. Школарину за усклађивање стручног назива је могуће уплатити у највише три рате. Износ прве рате је 12.500,00 динара. Кандидати бирају предмете са изборне листе предмета свог студијског програма, и то из реда предмета које нису положили. У овом делу можете да преузмете обрасце за усклађивање стечених стручних назива дипломираних студената који су стручни назив стекли по Наставним плановима и програмима Више електротехничке школе. Обрасце штампати двострано.

© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00