Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Заштита од буке и вибрација Шифра: 180617 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 2
Семестар: 4
Услов: Основна знања из електротехнике и математике омогућују успешно праћење наставе.
Циљ: да студенти овладају основним појмовима везаним за проблематику буке и вибрација, као и да овладају знањима потребним за мерења буке и пројектовање система за заштиту од буке и вибрација.
Исход: да студенти буду обучени да обављају послове мерења и самостално решавају елементарне проблеме из области буке и вибрација.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Увод у физичку акустику, настанак, пријем и простирање звука
 2. Психофизичка акустика, утицај буке на човека;
 3. Основе фреквенцијске анализе звука, мерења у акустици;
 4. Електро-механичко-акустичке аналогије;
 5. Бука, дефиниција и основни појмови;
 6. Врсте буке и основне величине, изолациона моћ преграде, изолованост између просторија; Закон масе;
 7. Ваздушна бука: анализа и ситеми заштите;
 8. Структурна бука, типови, настанак и начини провођења.
 9. Колоквијум.
 10. Увод у теорију вибрација, анализа система маса-опруга; Основи мерења вибрација;
 11. Ветрогенератори као извор буке: анализа и решења;
 12. Основни принципи звучне изолације; Хомогене и вишеслојне преграде; Прозори и врата у системима за заштиту од буке; Пливајући подови;
 13. Стандарди и законска регулатива;
 14. Активни системи за заштиту од буке.
 15. Колоквијум.
Практична настава:
 1. Мерења ваздушне буке између две просторије; Мерење комуналне буке; Мерења структурне буке; Решавање практичних проблема: пројектовање система за заштиту од буке; Обука за рад у софтверским пакетима Sound Plan и Comsol;
Литература
 1. Д. Цветковић, М. Прашчевић, Бука и вибрације, Факултет заштите на раду, Ниш, 2005.
 2. М. Прашчевић, Д. Цветковић, Бука у животној средини, Факултет заштите на раду, Ниш, 2005.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
25
семинарски рад
0
колоквијум
20
Завршни испит
Поени
Писмени испит
50
Усмени испит
0
Презентација предмета (0)
Предавања (6)

Prva tema

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Druga tema

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Treća tema

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Četvrta tema

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Peta tema

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Šesta tema

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Вежбе (0)
Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (0)
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00