Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Пројектовање рачунарских игара Шифра: 150217 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 5
Услов: Основна знања из области мултимедијалних технологија, сервиса и мултимедијских комуникација, као и познавање основа објектно оријентисаног програмирања.
Циљ: Упознавање са основним принципима креирања и програмирања рачунарских игара, као и упознавање са основним карактеристикама окружења за развој рачунарских игара.
Исход: Овладавање основним нивоом употребе софтверских алата за израду рачунарских игара.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Преглед професионалних, бесплатних и open-source 3D софтверских алата за израду анимираних филмова, 3D виртуелних објеката, интерактивних 3D апликација и рачунарских и видео игара.
 2. Окружења за стварање рачунарских игара (gameengine). Уводу Unity game engine.
 3. Основе гејм програмирања.
 4. Подела и дефинисање различитих типова игара.
 5. Преглед првог дела градива.
 6. Модели, анимације, звук, текстуре, спрајтови и скрипте у програмирању рачунарских игара.
 7. Коришћење и имплементација plugin-ова.
 8. Програмирање интерактивне walktrough анимације.
 9. Основни принципи гејм механике. Прављење карактера.
 10. Креирање UI.
 11. Додавање звука и музике. Прављење специјалних ефеката.
 12. Полирање игре. Build и depolyment игре.
 13. Преглед другог дела градива.
Практична настава:
 1. Употреба различитих софтверских алата у конкретним задацима везаним за анализу, планирање и креирање рачунарских игара.
Литература
 1. Стефановић Х., Димић Г., Милетић А.: Дигиталне мултимедије - Приручник за лабораторијске вежбе, ВИШЕР, Београд, 2015.
 2. Harris A.: HTML5 Game Development for Dummies, John Wiley & Sons, 2013.
 3. Dawson M.: Beginning C++ Through Game Programming, 3rd Edition, Course Technology PTR-Cengage Learning, 2011,
 4. Nystrom, R: Game Programming Patterns, Available online
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
5
активности на лабораторијским вежбама
0
семинарски рад
40
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
0
Усмени испит
0

Наставник

Сарадник

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00