Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Обновљиви извори енергије Шифра: 121607 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 6
Услов: Познавање основних појмова електротехнике омогућава успешно праћење наставе.
Циљ: Упознавање студената са основним знањима из обновљивих извора енергије.
Исход: Студенти ће бити оспособљени да примењују основна знања из обновљивих извора енергије.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Основни појмови обновљивих извора енергије. Значај коришћења обновљивих извора и дистрибуираних извора енергије. Појам дистрибуиране производње.
 2. Сунчева енергија. Основни поступци коришћења Сунчеве енергије. Спектар Сунчевог зрачења. Карактеристичне величине које описују Сунчево зрачење.
 3. Механизам конверзије Сунчевог зрачења у електричну и топлотну енергију. Појам инсолације Сунчевог зрачења. Дифузиона, рефлектована и директна компонента Сунчевог зрачења.
 4. Употреба соларних колектора при конверзији Сунчеве енергије у топлотну енергију.
 5. Фотонапонска конверзија. Основни типови фотонапонских ћелија и материјали.
 6. Фотонапонски системи и повезивање на електродистрибутивну мрежу. Избор фотонапонских елемената
 7. Појам ветроенергетике. Типови ветрова.Снага и висински профил брзине ветра.
 8. Метереолошка мерења и процене ветроенергетског потенцијала. Атлас ветрова.
 9. Врсте ветротурбина. Сила, момент и снага ветротурбине. Карактеристика снаге ветротурбине.
 10. Избор локације за изградњу фарме ветрогенератора.
 11. Избор типа ветротурбине и распореда ватротурбина. Избор елемената ветроелектрана.
 12. Интеграција ветроелектрана у ЕЕС. Балансна равнотежа снага ветроелектрана.
 13. Прорачуни годишње производње ветроелектране. Позитивни и негативни утицаји ветроелектрана на животну средину.
 14. Савремени ветрогенератори.
 15. Колоквијум
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања
Литература
 1. М. Ђурић, А. Чукарић, Ж. Ђуришић. В. Илић, Електране, Беопрес, Београд, 2010.
 2. В.Мијаиловић, Дистрибуирани извори енергије-принципи рада и експлоатациони аспекти, Академска мисао, Београд, 2011.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
10
семинарски рад
10
колоквијум
10
Завршни испит
Поени
Писмени испит
30
Усмени испит
30
Презентација предмета (1)

Obnovljivi izvori energije predmet

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Предавања (10)

Увод

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Соларни колектори

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Фотонапонска конверзија сунчеве енергије у електричну(3)

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Елементи фотонапонских система (4)

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Типови фотонапонских система (5)

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Eнергија ветра 1

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Енергија ветра 2

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Енергија ветра 3

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Енергија ветра 4

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Питања за други колоквијум

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Вежбе (0)
Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (1)

Резултати првог теста из ОИЕ

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00