Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Јелена Митић

Образовање

 • Магистарске студије: Универзитет у Београду, Факултет организационих наука, Информациони системи []

Биографија

Рођена је 1966. године у Београду. Основну и средњу школу (IV београдску гимназију) завршила је Београду. На Математичком факултету у Београду дипломирала је 1992. године на смеру Математичке структуре и примене. Магистарску тезу под насловом „Увођење и унапређење асинхроних система студија на даљину” одбранила је на Факултету организационих наука у Београду 2014. године и стекла звање магистра техничких наука – подручје организационих наука за информационе системе. 

Школске 1992/93. радила је у Аутомеханичарској школи „Бранко Пешић“ у Земуну. Од септембра 1993. до фебруара 2004. године била је запослена у средњој електротехничкој школи „Никола Тесла“ у Београду као професор математике и информатике. У Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија (раније Виша електротехничка школа) почиње да ради 2004. године као стручни сарадник на студијском програму Рачунарска техника. У септембру 2015. године прелази на студијски програм Нове рачунарске технологије у оквиру исте високошколске установе.

Током рада у Високој (Вишој) школи била је ангажована као сарадник на преко 10 предмета из области математике, програмирања и информационих система. Тренутно је ангажована као предметни наставник на предметима Апликативни софтвер, Друштвене мреже и Објектно оријентисано пројектовање који се реализују на традиционалним студијама и на студијама на даљину. Активно учествује у развоју, реализацији и координацији курсева у оквиру студијског програма који се реализује на даљину (Нове рачунарске технологије на даљину) и администратор је програмске платформе за учење - Moodle. Од 2006. до 2016. године била је члан Тима за обезбеђење квалитета који је био задужен за увођење и одржавање стандарда ISO:9001 у школи. Од августа 2015. године члан је Комисије за самовредновање у оквиру тима задуженог за обезбеђивање акредитације високошколске установе. 

Референце

Научни рад у међународном часопису

 1. J. Mitić, S. Djenić, Improvement of Learning Outcomes in Traditional Learning Model by Introducing Online Activities and Big Data Analytics, Interactive Learning Environments, 2023. DOI: 10.1080/10494820.2023.2190362 (M21a)


 2. S. Djenic, R. Krneta and J. Mitic, Blended Learning of Programming in the Internet Age, IEEE Transactions on Education, Vol. 54, No. 2, pp. 247-254, 2011, ISSN-0018-9359 (M22)

 3. S. Đenić, Jelena Mitić, R. Krneta, Struktura i scenario jednog savremenog sistema za učenje programskih jezika u visokoškolskim, Nastava i vaspitanje NV. LVIII 1.2009., pp. 15 – 35, 2009, ISSN-0547-3330 (M51)

 4. S. Djenic, R. Krneta, J. Mitic, Necessities for blended learning environments in higher education programming languages courses, The International Journal of Informatics and New Media in Education, Vol1. No2., pp. 58-60, 2008, ISSN 1820-7510 (M52)

 5. S. Djenic, Ј. Мitic, S. Strbac, One model of electronic text-book version for high level programming language learning, Journal on Engineering&Technology, Vol 1, No.4, pp.25-31, 2006, ISSN 0973-2632 (M50)

Научни рад на међународној конференцији

 1. M. Bursać, Z. Ćirović, J. Mitić, M. Blagojević, A Comparative Analysis of Feature Selection Algorithms in Order to Improve Students Success, INFOTEH-JAHORINA, Vol. 22, pp. 104-107, Jahorina, March 2023, ISBN:978-99976-996-1-9 (M33)

 2. J. Mitic, S. Djenic, А. Miletic, V. Brusic, Predicting student learning outcomes using online learning analytics, 6-th International Conference on Big data in Economics, Science and Technology BEST 2018, 12-14 July 2018, Halkidiki, Greece, 2018. (M31)

 3. S. Djenic and J. Mitic, Teaching strategies and methods in modern environments for learning of programming, 14 International conference CELDA 2017 Cognition and Exploratory Learning in Digital Age, Vilamoura, Algarve, Portugal, 18-20 october 2017, Published in CELDA 2017 Proceedings, ISBN: 978-989-8533-68-5, pages: 189-196, 2017. (М33)

 4. S. Djenić, V. Vasiljević, J. Mitić, A. Miletić, P. Gavrilović: Administrativna podrška na programu za učenje novih računarskih tehnologija na daljinu, INFOTEH-Jahorina, Vol. 15, March 2016, pp. 644-648, Jahorina, 2016, ISBN 978-99955-763-9-4 (M33)

 5. S. Djenic, V. Vasiljevic, J. Mitic, V. Petkovic, A. Miletic, Preparing lessons, exercises and tests for m-learning of IT fundamentals 10th International Conference on Mobile Learning 2014 February – 2 March, pp. 299-302, Madrid, 2014, ISBN 978-989-8704-02-3 (M33)

 6. V. Petkovic, A. Miletic, J. Mitic, S. Djenic, V. Vasiljevic, Use of blogs in e-learning course, International Conference «Mathematical and Informational Technologies, MIT-2013» Vrnjacka Banja, Serbia, September, 5–8, 2013, Vrnjačka Banja, 2013, ISBN 978-86-80795-20-1 (PMF) (M34)

 7. S. Djenic, R. Krneta, J. Mitic, A recipe for finding a balance in blended courses of programming: between lessons in classroom and lessons via the internet, IETC 2010 International Educational Technology Conference, Proceeding Book Volume I, pp. 42-45 April, 26 – 28th, Istanbul, 2010 (M33).

 8. S. Djenic, R. Krneta, J. Mitic, Multimedia textbooks for modern blended learning environments in programming languages courses, Тhe sixth international conference on Informatics, educational technology and new media in education, CD Proceedings, Summary Book, Sombor, pp. 275-281, 2009, ISBN 978-86-83097-84-5 (M33)

 9. S. Djenic, J. Mitic, S. Strbac, Lessons learned using two versions of textbook for programming language learning: classical and electronic, The sixth IASTED International Conference on Web-based Education, CD Proceedings, Summary Book, Chamonix, France, pp. 31-34, 2007, ISBN 978-0-889896-650-8 (M33)

 10. S. Djenic, Ј. Мitic, S. Strbac, B. Bogojevic, Lessons learned during modern approach in teaching, learning and examination of high level programming languages, Тhe third international conference on Informatics, educational technology and new media in education, CD Proceedings, Summary Book, Sombor, 2006, ISBN 86-83097-51-X (M33)

Научни рад на домаћој конференцији

 1. S. Đenić, R. Krneta, J. Mitić, Napredni model učenja programiranja na Internetu i u učionici, YU INFO simpozijum o računarskim naukama i informacionim tehnologijama 2008., Kopaonik (Zbornik apstrakata konferencije), 2008, ISBN 978-86-85525-03-2 (M63)


 2. S. Đenić, J. Mitić, M. Pavlović, G. Kukobrat, Interaktivno izdanje zbirke rešenih zadataka na programskom jeziku "C", YU INFO simpozijum o računarskim naukama i informacionim tehnologijama 2005., Kopaonik (Zbornik apstrakata konferencije), 2005 (M63)

 3. S. Đenić, J. Mitić, S. Štrbac, Lj. Živković, M. Angeleski, M. Pavlović, Primena multimedijalne prezentacije u učenju programskog jezika "C", Informatika, obrazovna tehnologija i novi mediji u obrazovanju, Sombor (Zbornik radova konferencije, pp. 55-64), 2005 (M63)


Практикум

 1. С. Ђенић, Ј. Митић, С. Штрбац, Програмирање на језику С и основи програмирања на језику С++, збирка задатака, АТУСС-ВИШЕР, 2021.


 2. S. Đenić, J. Mitić, S. Štrbac, Rešeni zadaci na programskim jezicima "C" i "C++", Zbirka ispitnih zadataka iz predmeta Programiranje 1 i Programiranje 2, Viša elektrotehnička škola, Beograd, 2007.

 3. S. Đenić, J. Mitić, S. Štrbac, Programiranje na jeziku "C" i osnovi programiranja na jeziku "C++", Zbirka primera i zadataka iz predmeta Programiranje 2, Viša elektrotehnička škola, Beograd, 2006.


 4. S. Đenić, J. Mitić, S. Štrbac, Osnovi programiranja na jeziku "C", Zbirka primera i zadataka iz predmeta Programiranje 1, Viša elektrotehnička škola, Beograd, 2004.Приручник

 1. С. Ђенић, Ј. Митић, С. Штрбац, Основи програмирање на језику С, збирка задатака, АТУСС-ВИШЕР, 2022.

мр Јелена Митић слика

мр Јелена Митић

Kабинет: 407

Eлектронска пошта: jelena.mitic@viser.edu.rs

Консултације
 • Понедељак: по договору
 • Уторак: по договору
 • Среда: по договору
 • Четвртак: по договору
 • Петак: по договору
Предмети
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00