Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Компјутерска анимација Шифра: 161407 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 3
Семестар: 6
Услов: Нема
Циљ: Циљ курса је упознавање са радом у програму Maya 3D, правилима карактерне анимације, као и савладавање основних алатки карактерне анимације, укључујући и скелетоне и деформере, и цео процес планирања и рада на кратким анимираним формама.
Исход: Студенти ће имати прилику ка се упознају са основама компјутерске анимације, глуме и говора тела, савладају анимирање двоножних карактера у 3D окружењу, анимирају говор према звучној матрици, и примене принципе анимације у 3D техници.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Технологија компјутерске анимације. Покрет, тајминг, екстреми и анимација помоћу кључних фрејмова.
 2. Терминологија – екстреми, фрејмови, оса акције, линија акције... Graph editor, анимирање и контрола интерполације између кључних фрејмова.
 3. Анимација по путањи. Креирање хијерархије.
 4. Контроле за анимацију објеката, деформери.
 5. Основи карактерне анимације.
 6. Карактер објеката, примена принципа анимације ради изражавања карактеристика објеката. Тежина.
 7. Двоножни карактери, анимација и дизајн.
 8. Риговање карактера.
 9. Приказивање особина карактера путем анимације. Поза, покрет, тајминг. Паралелно анимирање различитих карактера.
 10. Идеја, синопсис, сценарио, сториборд, дизајн карактера. Припреме зе финални пројекат. Глума и изрази лица. Анимирање стилизованог хода.
 11. Анимирање карактера у специфичним ситуацијама.
 12. Рад на завршним пројектима.
Практична настава:
 1. Основне алатке за анимирање у Maya 3D
 2. Хијерархија и анимирање груписаних објеката.
 3. Graph editor. Деформери. Анимирање лопте.
 4. Animation layers.
 5. Организација пројекта.
 6. Коришћење референци.
 7. Карактерна анимација - скок двоножног карактера.
 8. Карактерна анимација - циклус хода.
 9. Изрази лица, Blend shapes.
 10. Анимирање говора.
 11. Говор тела у анимацији.
 12. Карактерна анимација - анимирање подизања тешког предмета.
 13. Карактерна анимација - анимирање пењања уз степенице.
 14. Рад на завршним пројектима.
Литература
 1. Б. Довниковић, Мала школа цртаног филма, Загреб, 1983.
 2. R. Williams, The Animator`s suvirval kit, Faber and Faber, New York, 1995.
 3. G. Maestri, Character animation 2 - Volume 2: Advanced Techniques, New Riders, Indiana, 2002.
 4. Harold Whitaker, John Kalas, Timing for animation, Focal Press, 2002.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
40
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
50
Усмени испит
0
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00