Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Системи за складиштење података Шифра: 317201 | 8 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Мастер струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 2
Услов: Архитектура рачунара, оперативни системи, рачунарске мреже.
Циљ: Упознавање студената са фундаменталним особинама савремених магнетних и SSD дискова и диск контролера, сложенијим системима за складиштење података (storage systems, NAS, SAN), RAID системима, савременим системима датотека и техникама за убрзавање дискова и система датотека.
Исход: Предмет представља основу за разумевање разних области у диск У/И системима. Студенти ће бити оспособљени за администрацију и оптимизацију система дискова под већином модерних оперативних система.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Уводно предавање. Програм предмета, организација и садржај курса.
 2. Карактеристике савремених дискова (Disk Internals).
 3. Диск контролери (Disk Controllers) и преглед савремених диск интерфејса.
 4. АТА диск интерфејс.
 5. SCSI диск интерфејс, flash и SSD технологија
 6. Системи ѕа складиштење података (Storage Systems, DAS, NAS, SAN, FC, iSCSI)
 7. Увод у RAID Системе. Преглед и карактеристике RAID концепта.
 8. Основни RAID нивои.
 9. Изведени RAID Системи (nested RAID).
 10. Системи датотека: теорија и UNIX системи датотека.
 11. MS Windows системи датотека.
 12. Linux системи датотека.
 13. Системи датотека пете генерације.
 14. Повећање перформанси дискова-диск У/И рапоређивање и кеширање.
 15. Разне технике за убрзавање дискова и система датотека.
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм предавања и одвија се у рачунарској лабораторији где се студенти практично обучавају са администрацијом, мерењем перформанси и оптимизацијом система дискова.Садржај предмета усаглашен са програмима IEEE/ACMCC: CS-OS, CE-OS, IT-PT, IT -SА, IТ-SIА
Литература
 1. M. Bach,The Design of the UNIX Operating System, Prentice Hall, 1987.
 2. Б. Ђорђевић, Д. Плескоњић, Н. Мачек, Оперативни системи: концепти, ВЕТШ, Београд, 2004.
 3. A. Silberschatz, P. Galvin, G. Gagne, Operating System Concepts,John Wiley&Sons, Inc, 2007.
 4. IBM SAN Solution Design Best Practices for VMware vSphere ESXi., IBM Redbooks, 2013.
 5. IBM FlashSystem in IBM PureFlex System EnvironmentsSolution Guide, IBM Redbooks,2013.
 6. IBM XIV Storage System: Host Attachment and Interoperability, IBM Redbooks, 2013.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 3
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
10
активности на лабораторијским вежбама
30
семинарски рад
0
колоквијум
0
Завршни испит
Поени
Писмени испит
60
Усмени испит
0
Презентација предмета (1) Предавања (26)

Прво предавање

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 3.06 MB

Друго предавање-први део

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 1.33 MB

Друго предавање-други део

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 0.87 MB

Друго предавање-трећи део

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 0.52 MB

Треће предавање-први део

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 0.4 MB

Треће предавање-други део

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 0.3 MB

Четврто предавање

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 1.59 MB

Пето предавање-први део

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 0.6 MB

Пето предавање-други део

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 0.62 MB

Шесто предавање-први део

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 0.55 MB

Шесто предавање-други део

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 0.57 MB

Шесто предавање-трећи део

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 0.14 MB

Седмо предавање

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 0.77 MB

Осмо предавање-први део

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 0.57 MB

Осмо предавање-други део

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 0.83 MB

Девето предавање-први део

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 0.41 MB

Девето предавање-други део

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 0.65 MB

Девето предавање-трећи део

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 1.14 MB

Девето предавање-четврти део

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 0.43 MB

Девето предавање-пети део

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 0.26 MB

Девето предавање-шести део

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 0.15 MB

Девето предавање-седми део

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 0.07 MB

Десето предавање-први део

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 0.36 MB

Десето предавање-други део

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 0.97 MB

Десето предавање-трећи део

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 0.42 MB

Једанаесто предавање

др Борислав Ђорђевић, 15.03.2018., 1.04 MB

Вежбе (0)
Преузимања (0)
Колоквијуми и међурезултати (0)
Обавештења
© 2024 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099
Радно време: Понедељак - Петак 09:00-17:00