Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Архитектура и организација рачунара 1 Шифра: 130107 | 6 ЕСПБ

Опште информације
Ниво студија: Основне струковне студије
Година студија: 1
Семестар: 1
Услов: Нема услова.
Циљ: Стицање основних знања о архитектури, математичким и електронским основама рачунарских система.
Исход: Могућност самосталног решавања задатака базираних на примени бинарне аритметике и основних логичких кола.
Садржај предмета
Теоријска настава:
 1. Општи модел рачунарског система. Функционална блок шема рачунара. Хијерархијски модел рачунарског система.
 2. Математичке основе рачунара. Бројни системи. Конверзије из једног бројног систем у други.
 3. Бинарни бројни систем. Означени и неозначени бројеви. Запис у формату фиксног и покретног зареза.
 4. Основне аритметичке операције у бинарном бројном систему.
 5. Запис нумеричких и ненумеричких података применом бинарних кодова.
 6. Електронске основе рачунара. Аксиоме и теореме Булове алгебре. Логичке операције и основна логичка кола.
 7. Логичке функције. Минимизација применом Карноових мапа.
 8. Основне комбинационе мреже: декодер, кодер, мултиплексер, демултиплексер, компаратор, полусабирач и сабирач.
 9. Основни меморијски елементи: асинхрони и синхрони флип-флопови (RS, ЈК, D, Т). Појам секвенцијалне мреже. Синхрони и асинхрони бројачи.
 10. Типови регистара у зависности од начина уписа и читања податка. Регистри специјалне намене.
 11. Унарне и бинарне операције са регистрима. Примена основних логичких операција и регистра маске.
 12. Основне компоненте рачунарског система. Реализација управљачке јединице. Микропрограмска и хардверска реализација. Аритметичко-логичка јединица.
 13. Меморије у рачунарском систему. Карактеристике ROM, RAM и стекмеморија.
 14. Поједностављена архитектура рачунара. Пренос података преко магистрале. Приступ меморији.
 15. Периферије рачунара. Начини преноса улазно/излазних података.
Практична настава:
 1. Практична настава прати програм теоријске наставе. Програм предмета усклађен са препорукaма IEEE/Computer Science Curricula 2013: CS2013 AR(Arcitecture and Organisation) и део CE2016, CE-CAO.
Литература
 1. С. Обрадовић, Рачунари-архитектура,хардвер, системски софтвер, ВИШЕР, Београд, 2015.
 2. Д. Прокин, М. Мијалковић, В. Петровић, Збирка задатака из Основа рачунатске технике, ВИШЕР, Београд, 2013.
 3. Д. Прокин, М. Мијалковић, Г. Димић, Б. Богојевић, П. Гавриловић, Д. Мићић, Приручник за лабораторијске вежбе из Архитектуре и организације рачунара 1, ВИШЕР, Београд, 2018.
Број часова активне наставе (недељно)
Предавања: 3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 0
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поени
активности у току предавања
15
активности на лабораторијским вежбама
15
семинарски рад
0
колоквијум
30
Завршни испит
Поени
Писмени испит
40
Усмени испит
0
Презентација предмета (1) Предавања (0)
Вежбе (0)
Преузимања (5)

Покретни зарез

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Начин уписа целих и разломљених бројева

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Домаћи задатак 1_2019

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Примери првог колоквијума_СП_РТ_2019

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Пример испитног рока_СП_РТ_2020

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Колоквијуми и међурезултати (29)

Резултат испита у јунском року 2018.

др Милан Мијалковић, 21.06.2018., 0.07 MB

Резултати испита из АОР1, октобар 2018

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Prvi kolokvijum 2018 - rešenja

др Милан Мијалковић, 21.11.2018., 0.16 MB

Резултати првог колоквијума 2018.

др Милан Мијалковић, 24.11.2018., 0.3 MB

Резултати испита у јануарском испитном року

др Милан Мијалковић, 10.02.2019., 0.13 MB

Број поена остварен на испиту у јунском испитном року

др Милан Мијалковић, 24.06.2019., 0.38 MB

АОР1 (СП РТ) Предлог оцена у јунском испитном року 2019.

др Милан Мијалковић, 25.06.2019., 0.04 MB

Резултати испита у септембарском испитном року 2018/2019.

др Милан Мијалковић, 14.09.2019., 0.28 MB

Резултати испита у октобарском испитном року 2019.

др Милан Мијалковић, 29.09.2019., 0.28 MB

Резултати испита у ванредном октобарском испитном року 2019.

др Милан Мијалковић, 08.10.2019., 0.26 MB

Решења задатака првог колоквијума 2019.

др Милан Мијалковић, 21.11.2019., 0.18 MB

Резултати првог колоквијума 2019.

др Милан Мијалковић, 26.11.2019., 0.31 MB

Решења задатака другог колоквијума 2020.

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Резултати другог колоквијума 2020.

др Милан Мијалковић, 26.01.2020., 0.26 MB

Резултати 2. колоквијума из АОР1_201920 и предлог оцена

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Резултати испита у јануарском испитном року 2019/2020.

др Милан Мијалковић, 01.02.2020., 0.13 MB

Резултати фебруарског испитног рока 2020. из АОР1

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Резултати јунског испитног рока 2020. из АОР1 СП РТ

Ова датотека је заштићена. Морате се пријавити на студентске или професорске сервисе да бисте је видели.

Резултати испита у септембарском испитном року 2019/2020.

др Милан Мијалковић, 05.09.2020., 0.16 MB

Резултати испита у октобарском испитном року 2019/2020.

др Милан Мијалковић, 24.09.2020., 0.16 MB

Резултати испита у испитном року октобар 2 - 2019/2020.

др Милан Мијалковић, 13.10.2020., 0.16 MB

Резултати испита у октобарском испитном року 2020/2021.

др Милан Мијалковић, 27.09.2021., 0.55 MB

Резултати испита у октобарском испитном року 2020/2021.

др Милан Мијалковић, 27.09.2021., 0.55 MB

Резултати испита у ванредном октобарском испитном року 2020/2021.

др Милан Мијалковић, 11.10.2021., 0.54 MB

Резултати испита у јануарском испитном року 2021/2022.

др Милан Мијалковић, 11.02.2022., 0.61 MB

Резултати испита у фебруарском испитном року 2021/2022.

др Милан Мијалковић, 26.02.2022., 0.6 MB

Резултати испита у јунском испитном року 2021/2022.

др Милан Мијалковић, 24.06.2022., 0.56 MB

Резултати испита у септембарском испитном року 2021/2022.

др Милан Мијалковић, 09.09.2022., 0.57 MB

Резултати испита у октобарском испитном року 2021/2022.

др Милан Мијалковић, 24.09.2022., 0.56 MB

Обавештења
© 2022 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099