Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Сигурност информационо комуникационих система

На студијски програм специјалистичких студија Сигурност информационо комуникационих система неће се вршити упис нових студената у 2018/2019 школској години.

Опште информације

Све активности студента бодују се по Европском систему за пренос кредита (ЕСПБ), (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS), тако да сваки семестар носи 30 ЕСПБ бодова. Специјалистичке струковне студије трају годину дана, односно два семестара и носе 60 ЕСПБ бодова. Студије су реализоване у облику класичне наставе (face-to-face) на српском језику. Студијски програм се остварује у оквиру поља Техничко-технолошких наука, стручна област Електротехничко и рачунарско инжењерство.

Квалификација

Након завршених специјалистичких струковних студија студент стиче звање специјалиста струковни инжењер информационих технологија и система. Према Националном оквиру квалификација Републике Србије (НОКС), завршавањем специјалистичких струковних студија стиче се шести ниво, подниво два (ниво 6.2). Услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 6.1 (основне струковне студије обима 180 ЕСПБ бодова).

Настава и испити

Настава се изводи по једносеместралним предметима. Aктивности студента током семестра (предиспитне обавезе), као што су колоквијуми, семинарски рад и домаћи задаци, се бодују. Сразмера броја поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту утврђена је за сваки предмет појединачно, при чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 70 поена. Финални испити се полажу у Школи у одговарајућим испитним роковима, а то су: јануарски, фебруарски, јунски, септембарски и октобарски. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена, при чему је за оцену шест потребно остварити најмање 51 поен, оцену седам 61 поен, оцену осам 71, оцену девет 81 и оцену десет 91 поен.

Циљеви и исходи

Циљ специјалистичких студија Сигурност информационо комуникационих система је да дипломираним студентима студијских програма рачунарско-техничке оријентације развије способност прихватања и разумевања сложенијих рачунарско-информационих система и технологија као основе за њихово даље напредовање у радном и друштвеном окружењу. Посебно, наглашавају се специфична знања из сигурности информационих и комуникационих система, чиме се отвара могућност за даљу афирмацију у овој области.

Специјалистичке студије припремају студенте за:

 • развој темељног знања у специјализованим областима информационо - комуникационих система са познавањем свих фаза имплементације,
 • идентификовање проблема информационих технологија,
 • ефикасно функционисање у мултидисциплинарном окружењу,
 • сакупљање, анализу и управљање информацијама,
 • одржавање корака са текућим развојем савремених рачунарских технологија,
 • развијање способности учења током читавог радног века,
 • развој осећаја за професионализам и тимски рад.

Наставак студија

Након завршених специјалистичких струковних студија студент може да се упише на мастер струковне студије.

Руководилац студијског програма

др Перица Штрбац слика

др Перица Штрбац

Kабинет: 511

Eлектронска пошта: perica.strbac@viser.edu.rs

Консултације
 • Понедељак: годишњи одмор, имејл
 • Уторак: годишњи одмор, имејл
 • Среда: годишњи одмор, имејл
 • Четвртак: годишњи одмор, имејл
 • Петак: годишњи одмор, имејл
 • Субота: годишњи одмор, имејл

Секретар студијског програма

спец. струк. инж. Дивна Поповић

спец. струк. инж. Дивна Поповић

Kабинет: 512

Eлектронска пошта: divna.popovic@viser.edu.rs

Консултације
 • Понедељак: 12-14
 • Уторак: 14-15
 • Среда: 14-15
Наставни план и програм акредитован 2012. НПП - 2012
Шифра Назив предмета Статус ЕСПБ
Прва година
1. семестар
Студенти бирају три од следећих изборних предмета
230811 Алармни системи и видео надзор изборни 8
191008 Бежични комуникациони системи изборни 8
230711 Програмирање апликација за мобилне уређаје изборни 8
230111 Сигурност софтвера изборни 8
230411 Технике виртуелизације изборни 8
2. семестар
Студенти бирају три од следећих изборних предмета
190908 Картични системи изборни 8
230511 Корпорацијске комутационе мреже изборни 8
230611 Примењена криптографија изборни 8
230311 Сервисно оријентисана архитектура изборни 8
230211 Управљање информационом безбедношћу изборни 8
191107 Завршни рад обавезан 12
Укупно ЕСПБ бодова по години 60
Обавештења
© 2021 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099