Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Јелена Круљ Драшковић

Образовање

  • Основне академске студије: Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, Педагогија [1997-2001]
  • Магистарске студије: Универзитет у Приштини-Косовској Митровици, Педагогија [2005-2009]
  • Докторске студије: Универзитет у Бања Луци, Филозофски факултет, Педагогија [2016]

Биографија

Јелена Круљ-Драшковић, рођена је 08.06.1978. год. у Приштини. Основну школу и Гимназију завршила је у Приштини. Потом уписује Филозофски факултет у Приштини, Одсек за педагогију који завршава са просечном оценом 9,82. Након завршених основних студија уписује магистарске студије на истом факултету које је завршила 2009. год. Докторску дисертацију одбранила је на Департману за педагогију Универзитета у Бања Луци. Почев од 2002. год., запослена је на Учитељском факултету Универзитета у Приштини-Косовској Митровици. Објавила је већи број радова из области наука о васпитању.

Референце

др Јелена Круљ Драшковић слика

др Јелена Круљ Драшковић

Kабинет: 03

Eлектронска пошта: jkruljdraskovic@yahoo.com

Консултације
  • Субота: 11.00.-12.00.
Предмети
© 2021 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099