Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Живорад Васић

Образовање

  • Основне академске студије: Универзитет у Београду, Факултет организационих наука, Кадровски [1978-1980]
  • Магистарске студије: Универзитет у Београду, ФОН, Организација развоја [1991-1994]
  • Докторске студије: Универзитет у  Новом Саду, ТФ Зрењанин Менаџмент , 2006  []

Биографија

Рођен 1956. у Кличевцу, СО Пожаревац. Основну школу завршио у Пожаревцу, а средњу машинску техничку у Костолцу. Школске 974/75 уписао Вишу електрометалску школу на којој је дипломирао 11.1.1977, на наставном смеру. По доласку са одслужења војног рока, шклоске 1978/79, уписује се на трећу годину ФОН-а, на коме је дипломирао 1980, са темом "Израда средњорочног плана развоја 1980-1985 ИМ ИЛР-Железник. На истом Факултету, 1994. године завршио је магистарске студије, (смер организација развоја), одбранивши магистарски рад под називом "Систем управљања реализацијом изградње инвестиционих објеката", а докторирао је на Универзитету у Новом Саду, (Тенички факултет "Михајло Пупин" у Зрењанину), одбранивши тезу под називом, Систем управљања реализацијом инвестиционих пројеката у функцији промена. 

Након дипломирања на ФОН-у, током 1981 и 1982 запослио се у РО \"Балканија\" РЗ ЗС.У периоду од 1982. до 1986. године ради као асистент у Вишој електрометалској школи, Београд (sсадашња Висока школа електротехнике и рачунарства)  на предмету Организација, планирање, припрема и мерење рада. На месту Шефа студентске службе Више електротехничке школе ради од 1994. године до 2001.године. Од школске 1999/2000. године изабран је у звање предавача на предмету Основи менаџмента, на смеру Менаџмент у електриотехници., Током школске 2005/06 године, изабран је у звање професора Више електротехничке школе за предмете Основи менаџмента, Управљање производњом, Управљање пројектима и инвестицијама и за предмет Стратешки менаџмент. Од школске 2007/08 године ради као професор Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија, за област Менаџмент, где је поред наведених предмета реализовао наставу и вежбе из предмета Управљање производњом и услугама, као и из предмета Оперативни менаџмент, на основним студијама, а Маркетинг истраживања на специјалистичким студијама.

Професионалне активности

У периоду од:

1989-1990 Основао Агенцију за трговину и промет прехрамбеним производа \"Тргопромет\"

1990 до 2003, Основао мешовито предузећа (Аустријско-Југословенског капитала, са 50% власништва) \"ДИГИКАРД\" за производњу и промет пластичних (банкарских платних и других магнетних, чип и оптичких картица), као и уградњу сефова и трезора,

2001 до 2007 Руководилац смера Менаџмент у електротехници на Вишој електротехничкој школи

2007 до 2012 Руководилац студијског програма Нове енергетске технологије на Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду.

2012 до 2014 Помоћник директора за наставу на Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду.


Референце

др Живорад Васић слика

др Живорад Васић

Kабинет: 503

Eлектронска пошта: zivorad.vasic@viser.edu.rs

Консултације
  • Понедељак: 12-14
  • Петак: 11-13
Предмети
© 2021 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099