Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Ана Савић

Образовање

Биографија

Ана Савић је рођена у Београду, где је завршила основну школу “Браћа Рибар“ и Mатематичку гимназију “Вељко Влаховић”. Дипломирала 9. марта 1998. год. на Природно - математичком факултету у Београду, смер теоријска математика и примена. Магистрирала 2003. год., докторирала 2007. год. 

1998. год. радила је у VI Београдској гимназији и средњој Медицинској школи у Београду као професор математике. Од 1998. год. ангажована је на одржавању посебних курсева Пословно информатичке обуке за потребе Завода за тржиште рада на Вишој Електротехничкој школи у Београду. Од 1999. год. као стручни сарадник у настави на Вишој Електротехничкој школи у Београду ангажована је на одржавању вежби у оквиру наставних предмета: Математика 1 (од школске 1999/00 до 2005/06), Математика 2 (од школске 1999/00 до 2005/06), Инжењерска математика (од школске 2000/01 до 2004/05), Пословна математика (од школске 2002/03 до 2004/05), Нумеричка математика (школске 2002/03), Увод у вишу математику (од школске 2003/04 до 2004/05). Од 2000. год. до сада ангажована је у оквиру припремне наставе за пријемне испите из Математике. Од школске 2000/01 до сада ангажована је на лабораторијским вежбама из MATLAB – а. Од школске 2007/08 до сада ради у звању професора на Високој Школи Електротехнике и Рачунарства у Београду на предмету Инжењерска математика.

Kooрдинатор Темпус пројекта Innovation and Implementation of the Curriculum Vocational Studies in the Field of Digital Television and Multimedia.

Број: 517022-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR

Веб сајт: www.ricum.edu.rs

Кординатор ВИШЕР за Темпус пројекат Development of higher education and society by creating a collaborative environment in the field of arts and media through regional student partnership in production of audio/video content.

Број: 544108-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPHES

Веб сајт: www.studavp.net

Аутор софтвера InternetUcenje за даљинско учење математике примењеног на реалној популацији студената на Вишој електротехничкој школи у Београду 1999., што представља прву реализацију даљинског учења математике у Србији.

Предавања по позиву

1. Ana Savic, Dragana Prokin, Learning outcomes and assessment in higher education, International conference Quality of University Teaching and Learning, Brdo kod Kranja, Slovenia, April 6 2016, The Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Training Programmeshttp://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2016/05/An-overview-on-learning-outcomes-and-assessment-in-higher-education-ROUNDTABLE.pdf

2. Ana Savic, System for distance learning of mathematics InternetUcenje, Seminar on Applied Mathematics, Mathematical Institute, Serbian Academy of Sciences and Arts, June 8, 2010. http://www.mi.sanu.ac.rs/seminars/programs/seminar2.june2010.htm


Референце

др Ана Савић слика

др Ана Савић

Kабинет: 504

Eлектронска пошта: ana.savic@viser.edu.rs

Консултације
  • Уторак: 17-19
  • Четвртак: 13-15
Предмети
© 2021 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099