Spinner

Документ се учитава

АТУСС

ВИШЕР

Академија техничко-уметничких струковних студија Београд

Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства

Немања Мачек

Образовање

  • Докторске студије: Универзитет Сингидунум, Факултет за информатику и рачунарство, Напредни системи заштите [2009-2013]
  • Мастер академске студије: Универзитет у Новом Саду, Информатика [2003-2006]

Биографија

Рођен 1975. године у Зајечару. Докторску дисертацију одбранио у децембру 2013. године на Факултету за информатику и рачунарство Универзитета Сингидунум у Београду, на студијском програму напредни системи заштите, ментор проф. др Милан Милосављевић. Тренутно је запослен на Високој школи електротехнике и рачунарства у Београду и у компанији SECIT Security Consulting. Редовни професор на Факултету за компјутерске науке. Рецензент у неколико часописа категорије М20, на међународним конференцијама (М30) и релевантним поглављима у књигама. Објавио је неколико библиографских јединица (в. попис одабраних). Научно-истраживачки рад обухвата примену машинског учења, препознавања облика и обраде природних језика у информационој сигурности, као и биометријске и крипто-биометријске системе, криптологију и теоријско-информациони приступ развоју заштитних механизама. Словодно посетите: www.nmacek.info. 

Born anno 1975 in Zaječar. Defended doctoral theses in December 2013 at the Faculty of Informatics and Computing, Singidunum University in Belgrade, advanced information security systems study programme, supervised by professor Milan Milosavljević. Currently employed at the School of Electrical and Computer Engineering in Belgrade and SECIT Security Consulting. Full professor at the Faculty of Computer Sciences. Reviewer in several journals (M20 category), international conference proceedings (M30) and relevant book chapters. Published a couple of bibliographic units (fearured ones here). Scientific research include the application of machine learning, pattern recognition and natural language processing ​​in information security, as well as biometric and crypto-biometric systems, cryptology and information theory approach to protection mechanisms development. Feel free to visit: www.nmacek.info.


Референце

др Немања Мачек слика

др Немања Мачек

Kабинет: 511

Eлектронска пошта: nemanja.macek@viser.edu.rs

Консултације
  • Четвртак: 15.30 - 19.30 (511 ili 607)
Предмети
© 2022 Одсек Висока школа електротехнике и рачунарства, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099